• ÚRADNÉ HODINY POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

     • Počas prázdnin je v pracovných dňoch v administratíve stála služba.

       

      Úradné hodiny pre verejnosť: od 10.00 hod. do 12.00 hod.

      V prípade potreby nás kontaktujte na tel. čísle: 0948 393 401.

      Prajeme Vám krásne leto.

     • MAJSTROVSTVÁ SVETA MLÁDEŽE V CEZPOĽNOM BEHU

     • Veľký úspech Petra Marečka na celosvetových majstrovstvách v cezpoľnom behu

      Som veľmi rád, že vám môžem opísať moju cestu k Majstrovstvám sveta školskej mládeže v cezpoľnom behu, ktoré sa konalo od 22. – 27. apríla 2022 na Štrbskom Plese. Začalo to celkom nevinne. Obsadil som druhé miesto na okresnom kole v cezpoľnom behu za jednotlivca. Na kraj sme postúpili ako školské družstvo z OA Humenné, kde sme zvíťazili a brali zlato a takto sme sa dostali na majstrovstvá Slovenska. Na majstrovstvách Slovenska som obsadil len deviate miesto, bol som veľmi sklamaný z môjho výkonu. Ako družstvo OA Humenné sme obsadili na Slovensku 4. miesto. Družstvo OA Humenné tvorili Peter Mareček, Šimon Lojan a Maximilián Jancusko. Slovenskú republiku mohli reprezentovať prví šiesti podľa výberu atletického zväzu. Osud mi prial a bol som veľmi prekvapený, keď mi ponúkli štartovať na majstrovstvá sveta v cezpoľnom behu. Nemohol som odmietnuť takúto jedinečnú príležitosť.

      Po príchode sa konalo slávnostné otvorenie pretekov, kde som sa stretol s mnohými súpermi z rôznych krajín.

      Prvý tréning určite nebol jednoduchý. Snažil som sa šetriť na deň súťaže. V deň D som cítil obrovskú zodpovednosť a stres, ale taktiež som bol potešený, že môžem reprezentovať Slovensko - moju domovinu a moju školu OA Humenné. Trať bola postavená okolo jazera Štrbské pleso. Podarilo sa mi dosiahnuť 33. miesto ako jednotlivec a za Slovensko sa nám podarilo dosiahnuť 5. miesto. So svojím výkonom som nebol až tak spokojný, ale konkurencia bola nesmierne obrovská.

      Spoznal som mnoho priateľov z rôznych krajín ako napríklad Uganda, Mexiko, Anglicko, Holandsko, Turecko, Maroko, Španielsko a mnoho ďalších. Precvičil som si moju angličtinu, prežil som mnoho nezabudnuteľných momentov. Som nesmierne rád, že som sa mohol tohto zúčastniť a vôbec neľutujem, že som to podstúpil. Ďakujem za to Slovenskej asociácii športu na Slovensku a mojej škole. Táto skúsenosť mi je prínosom do života a určite na to nikdy nezabudnem. 

      Dôvod prečo sa obyčajný futbalista z Humenného dostal na majstrovstvá sveta v cezpoľnom behu je prostý. Robím to, čo ma baví a robím to veľmi rád. Nezabúdajme, že v živote dosiahneme najviac úspechov, ak robíme, to čo nás baví a nie to, čo robíme z donútenia.

      Peter Mareček, II. A

       

     • DOD FPEDAS Žilinskej univerzity

     • Prezentácie o štúdiu na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilina začnú od 13:00 a od 14:00 bude prezentácia študijných programov: cestná doprava, zasielateľstvo a logistika, expertízna činnosť v cestnej doprave.

      Stačí kliknúť na nasledujúci odkaz:https://www.youtube.com/katedraKCMD

      Možnosť položit otázku k štúdiu bude možné cez chat.

     • Ponuka kurzov matematiky a kurzov podnikovej ekonomiky organizovaných PHF EU v Košiciach pre študentov stredných škôl, ktoré začnú 6. 11.2021

     • Kurzy sú realizované za pomoci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Operačného programu Ľudské zdroje a ich cieľom je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. 

      Poslaním kurzov je prehĺbenie vedomostí z oboch problematík a zopakovanie podstatných vedomostí pre prípravu na prijímacie konanie a štúdium na vysokej škole.  

      Kurzy pozostávajú z 15 stretnutí v rozsahu 4 vyučovacích hodín, pričom po absolvovaní kurzu získa frekventant certifikát. Je vhodné poznamenať, že kurzy sú bezplatné a frekventanti môžu svojou účasťou získať cenné informácie, prostredníctvom ktorých si uľahčia prípravu na maturitnú skúšku a dostanú sa na vysnívanú vysokú školu.  

      Kurz matematiky a kurz podnikovej ekonomiky v už uskutočnenom prvom ročníku absolvovalo viac ako 100 študentov stredných škôl z východného Slovenska.  

      Zároveň, by som Vás poprosil, aby ste s touto informáciou oboznámili aj študentov Vašej strednej školy. Pevne veríme, že Vaši študenti sa taktiež zapoja. 

      V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať a poskytneme Vám detailnejšie informácie.  

       

      S pozdravom 


      Ing. Jozef Lukáč, PhD.  

      Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach

     • Literárne predpoludnie s Alenou Sabuchovou

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Literárne predpoludnie s Alenou Sabuchovou.

      Literárne predpoludnie

      V spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a Vihorlatskou knižnicou v Humennom sa študenti našej školy stretli  11. októbra 2021 na príjemnej a motivujúcej besede so spisovateľkou, scenáristkou a dramaturgičkou Alenou Sabuchovou (1989). Podujatie sa uskutočnilo v rámci týždňa stretnutí s významnými osobnosťami literárneho života v našom meste pod názvom „Čítam, počúvaj“.

      Alena Sabuchová predstavila svoj úspešný román „Šeptuchy“, ktorý bol v roku 2019 označený ako najlepšia próza roka  Cenou Anasoft litera. Zaujímavé  posedenie  s umeleckou literatúrou  viedla  Zuzana Švecová z Vihorlatskej knižnice,  organizátorka celého podujatia.  Podujatie bolo obohatené čítaním úryvkov z autorkinej knihy, ale aj voľnou diskusiou o umení a literatúre, do ktorej sa zapájali študenti IV. B a IV. C triedy.

      Tešíme sa na ďalšie podobné podujatia, ktoré  obohacujú myseľ aj dušu mladých ľudí a informujú o novinkách súčasnej slovenskej prózy.

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

     • Oznamujeme študentom, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční dňa 2. septembra 2021 o 8.00 h v učebniach jednotlivých tried.

      Študenti 2. - 4. ročníka vyplnia vyhlásenie o bezpríznakovosti cez edupage školy.

      Študenti 1. ročníka donesú so sebou vyplnené a zákonným zástupcom podpísané tlačivo "Vyhlásenie o bezpríznakovosti", ktoré sa nachádza v prílohe.

      Milí študenti, tešíme sa na Vás.

     • OZNAM

     • Úradné hodiny počas letných prázdnin sú v čase

      od 10.00 do 12.00 h.

      V nevyhnutnom prípade volajte na t. č. 0948 393 401.

     • Prázdninová stáž v IPC Prešov - info

     • Vážený pán riaditeľ/riaditeľka, 

      v mene Inovačného partnerského centra v Prešove (záujmové združenie právnických osôb - Prešovský samosprávny kraj, Prešovská univerzita, Agentúra regionálneho rozvoja)  si Vám dovoľujeme v prílohe zaslať podklady k prázdninovému stážovému programu študentov stredných škôl v našej organizácii. 

      Zároveň by sme Vás chceli poprosiť, aby ste tento email podľa Vášho uváženia preposlali aj učiteľom, vychovávateľom, či priamo študentom a povzbudili ich do tejto stáže. A taktiež Vás chceme poprosiť, aby ste si vytlačili aj náš plagát k letnej stáži a zavesili ho u Vás na viditeľné miesto, či miesta na škole. 

      Stáž je vhodná aj pre študentov stredných škôl, ktorí sú zo škôl mimo Prešova, resp. nebývajú v Prešove. Všetkým študentom vieme poskytnúťznačnú flexibilitu, prípadne možnosť čiastočnej, či plnej stáže aj online. 

      V prípade záujmu študent vyplní prihlášku a zašle nám ju spolu soštrukturovaným životopisom na adresu: info@ipcpo.sk. Presnú formu štrukturovaného životopisu nechávame na študentov a ich schopnosti, či kreativitu. Prihláška študenta posielaná cez email môže ostať nepodpísaná, podpíše sa dodatočne v prípade, že ho vyberieme.  Uchádzačov budeme následne kontaktovať a spravíme s nimi krátky online  pohovor.

      Úspešní uchádzači následne podpíšu Dohodu o neplatenej stáži a GDPR vyhlásenie. Po úspešnom absolvovaní stáže bude stážistovi vystavený certifikát o stáži.V prípade Vašich otázok ma neváhajte kontaktovať telefonicky alebo emailom.

      S pozdravom

      Ing. Katarína BušinskáInovačné partnerské centrum, z.z.p.o.Hlavná 139080 01 Prešov

      Tel: +421 919 131 337Email: info@ipcpo.skipcpo.sk

     • Naj online učiteľ PSK

     • Svoje nominácie na NAJ ONLINE UČITEĽA Obchodnej akadémie v Humennom vhoďte do schránky, ktorá sa nachádza na stolíku oproti zborovni.

      LIST PREDSEDU PSK

      Ctená pani riaditeľka, ctený pán riaditeľ,

      pandémia koronavírusu vstúpila do našich životov celkom nečakane a už viac ako rok sme jej súčasťou. Zo dňa na deň sme na Slovensku prešli na online vyučovanie bez nejakých jasných pravidiel. Učitelia sa však vynašli a tejto dobe sa prispôsobili.

      Mnohí žiaci sa chcú poďakovať svojim kreatívnym učiteľom, ktorí dokázali zmeniť vyučovanie cez internet na nezabudnuteľný zážitok. Preto sme sa rozhodli hľadať najpokrokovejších online učiteľov, ktorí sa najlepšie vysporiadali s touto situáciou a svojich žiakov dokázali aj naďalej zaujímavo a efektívne naučiť nové veci.Pandémia koronavírusu spôsobila, že sme minulý a tento rok školský, žiaľ, nezrealizovali naše tradičné oceňovania Sophista pro regione  a Lux mentium. Rozhodli sme sa však spustiť špeciálne ocenenie venované práve školskému roku 2020/2021, s názvom NAJ ONLINE UČITEĽ PSK. V rámci toho je naším zámerom oceniť prácu učiteľov, ktorí vniesli do online vyučovania špeciálny, originálny, povzbudzujúci prístup k učeniu či inovácie a dokázali zmeniť vzdelávanie cez internet na úžasné dobrodružstvo.

      Ocenenie NAJ ONLINE UČITEĽ PSK začína. A my očakávame nominácie Vašich študentov, ktorí sa s nami aj takýmto spôsobom podelia o svoje skúsenosti so špecifickým "covidovým" školským rokom 2020/2021 fungujúcim dlhý čas práve v online priestore. Bol náročný pre nás všetkých, no zároveň nás mnohému naučil.

      Tešíme sa na nominácie od Vašich študentov, ktoré sa k nám prostredníctvom Vás, webových sídiel a sociálnych sietí škôl, počas leta dostanú. A ďakujeme Vám za súčinnosť pri hľadaní NAJ ONLINE UČITEĽOV PSK.

      Všetky náležitosti k aktivite Vám budú zaslané z Odboru školstva PSK.Vážení riaditelia škôl v Prešovskom kraji, ja pevne verím, že v tom budúcom školskom roku nám priaznivá epidemiologická situácia dovolí znovu pokračovať v našom dlhoročnom koncepte oceňovania naj učiteľov a žiakov v Prešovskom kraji - Sophista pro regione a Lux mentium.

      Ostávam s úctou a pozdravom

      PaedDr. Milan Majerský, PhD.

      Predseda PSK

     • Vakcinačné centrum

     • V priestoroch Obchodnej akadémie v Humennom na ulici Komenského 1 je zriadené Vakcinačné centrum Humenné.

      Informácie, ktoré sa týkajú termínov očkovania, druhov vakcíny alebo iné Vám poskytnú na telefónnom čísle: 0902 988 406.

     • OLYMPIÁDA PODNIKOVÝ HOSPODÁR

     • Vážená pani riaditeľka, pán riaditeľ, milé kolegyne a kolegovia, milí študenti

      dovoľujeme si Vás informovať o druhom ročníku Olympiády podnikový hospodár, ktorú organizuje Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, pod záštitou dekana fakulty Dr. h. c. prof. RNDr. Michala Tkáča, CSc..

      Olympiáda podnikový hospodár je súťaž určená pre študentov maturitného ročníka stredných škôl ekonomického zamerania, stredných škôl neekonomického zamerania a stredných škôl zameraných na služby. Predmetom súťaže je testovať znalosti študentov z oblastí ekonómie, podnikovej ekonomiky, Európskej únie, náuky o spoločnosti a finančnej gramotnosti. Cieľom súťaže je popularizácia ekonómie ako vedného a študijného odboru a podpora celospoločenských snáh o zvyšovanie finančnej gramotnosti mladých ľudí.  

      Všetci účastníci celoslovenského kola súťaže budú v prípade záujmu prijatí na 1. stupeň bakalárskeho štúdia na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach BEZ POVINNOSTI VYKONANIA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK.

      Bližšie informácie o priebehu súťaže a registrácií sa nachádzajú v priloženom dokumente. 

      S pozdravom a prianím pekného dňa 


      Ing. Jozef Lukáč, PhD.

      koordinátor Olympiády podnikový hospodár 

      Ing. Slavomíra Stašková, PhD. 

      prodekanka pre rozvoj fakulty, projekty a styk s verejnosťou 

     • Informačný deň Obchodnej fakulty EU v Bratislave

     • Online informačný deň Obchodnej fakulty sa bude konať 5. februára 2021 v čase od 14:00 do 17:00 prostredníctvom platformy MS Teams.

      Na podujatie je potrebné sa vopred registrovať do 31. januára 2021, prostredníctvom registračného formulára, ktorý je spolu s podrobnejšími informáciami dostupný na webovej stránke fakulty: https://of.euba.sk/dod

      Budeme veľmi radi, keď sa budeme môcť aspoň v online prostredí stretnúť so študentmi, ktorí majú záujem o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Obchodná fakulta v súčasnosti ponúka 3 študijné programy na 1. stupni štúdia - podnikanie v obchode, medzinárodné podnikanie a podnikanie v cestovnom ruchu a službách a nadväzujúce študijné programy na ďalších stupňoch štúdia.

      V prílohe e-mailu posielame informačné brožúry fakulty a uvedených študijných programov. Informácie k prijímaciemu konaniu na 1. stupeň (bakalársky) štúdia sú dostupné TU<https://of.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie-1-stupen>.


     • Rebríček hodnotenia škôl agentúrou INEKO

     • V školskom roku 2019/2020 naša škola Obchodná akadémia v Humennom dosiahla stupeň 7,5 - škola s výbornými výsledkami žiakov.
      V rebríčku škôl hodnotených agentúrou INEKO sme sa umiestnili:

      - na 2. mieste zo všetkých stredných odborných škôl v Prešovskom samosprávnom kraji,
      - na 5. mieste zo všetkých škôl v rámci PSK a
      - v rámci celého Slovenska sme sa umiestnili na 36. mieste.

      Za tieto výsledky, ktoré sme dosiahli sa chcem veľmi pekne poďakovať celému pedagogickému kolektívu a všetkým žiakom, ktorí aj v tejto ťažkej situácií pomohli zlepšiť kredit školy.

      Link

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné
   • riaditel@oa-he.vucpo.sk
   • ekonom@oa-he.vucpo.sk
   • 057/775 24 32
   • Komenského 1, 066 01 Humenné Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje