• Rada školy

    • Členovia rady školy pri Obchodnej akadémii v Humennom

      

     Predsedníčka rady školy:

                                        Ing. Mária Kačurová

                                                    Kontakt: +421904118196, marika.kacurova2@gmail.com

     Zástupcovia rodičov:

                                                Ing. Michal Druga

                                        Ing. Jana Bardzáková

                                        Mgr. Silvia Žigová

     Zástupcovia zriaďovateľa:

                                        PhDr. Michal Babin, MBA

                                        Ing.  Emília Valková

                                        Ing. Jana Kulanová

                                        Ing. Ondrej Mudry

     Zástupcovia pedagogických zamestnancov:

                                        Ing. Mária Kačurová

                                        Mgr. Adriána Štibľaríková

     Zástupca nepedagogických zamestnancov:

                                        Ing. Mária Petrovčinová

     Zástupca žiakov:

                                        Matej Soročin

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné
   • riaditel@oa-he.vucpo.sk
   • ekonom@oa-he.vucpo.sk
   • 057/775 24 32
   • Komenského 1, 066 01 Humenné Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje