• Súťaže, projekty 2007-2009

    • Prezentácia našej školy

      

     Medzinárodná volejbalová súťaž o Pohár OA Humenné (2007)

      

     Video umiestnené na 10. mieste v celoslovenskej súťaži ZODPOVEDNE.SK 2008 (autory: Daniel Kontuľ, Jaroslav Hobľák)

      

     2. miesto v celoslovenskej súťaži ZODPOVEDNE.SK 2009 (autory: Daniel Kontuľ, Jaroslav Hobľák)

      

     Modelový parlament v podaní študentov OA Humenné

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné
   • riaditel@oa-he.vucpo.sk
   • ekonom@oa-he.vucpo.sk
   • 057/775 24 32
   • Komenského 1, 066 01 Humenné
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje