PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Alena Židová Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 76
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ - všeobenovzd. zložka - frekventanti 14
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
PaedDr. Andrea Firdová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 34
Čitateľská gramotnosť v edukácii 9
Ing. Ľudmila Pankovčinová Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 73
Príprava vedúcich predmetových komisií 4
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre zvyšovanie mediálnej gramotnosti a formovanie hodnotového systému) 24
Digitalizácia učebných materiálov 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Ing. Ľuboslava Bálintová Základný zjazdový výcvik pre PZ - inštruktorov lyžovania 10 49
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre zvyšovanie mediálnej gramotnosti a formovanie hodnotového systému) 24
Ing. Iveta Dudinská Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre zvyšovanie mediálnej gramotnosti a formovanie hodnotového systému) 24 39
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
PaedDr. Viera Hajžušová Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 53
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre zvyšovanie mediálnej gramotnosti a formovanie hodnotového systému) 24
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ - všeobenovzd. zložka - frekventanti 14
PhDr. Zita Ihnátová Program kontinuálneho vzdelávania pre výchovných poradcov SOŠ 35 121
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Metodika výučby ANJ na SŠ podľa nových pedagogických dokumentov 25
Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre zvyšovanie mediálnej gramotnosti a formovanie hodnotového systému) 24
Mgr. Anna Jirásková Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - ANJ 13 52
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre zvyšovanie mediálnej gramotnosti a formovanie hodnotového systému) 24
Ing. Ľubica Jurčišinová Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8 38
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Maturitná skúška z OP na SOŠ 15
Ing. Mária Kačurová Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 26
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 11
Ing. Marianna Karasová Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8 75
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre zvyšovanie mediálnej gramotnosti a formovanie hodnotového systému) 24
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 21
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Internet a bezpečnosť 7
Mgr. Stanislava Kočanová Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 30
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Ing. Silvia Lišaníková Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 27
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 12
Ing. Igor Marcák Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre zvyšovanie mediálnej gramotnosti a formovanie hodnotového systému) 24 39
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Ing. Ľudmila Milovčíková Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 73
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ - všeobenovzd. zložka - frekventanti 14
Ovládanie programu OMEGA - podvojné účtovníctvo 20
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre zvyšovanie mediálnej gramotnosti a formovanie hodnotového systému) 24
Mgr. Ján Olekšák Tabuľkový procesor EXCEL pre pokročilých 7 65
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Textový editor WORD pre pokročilých 7
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ - všeobenovzd. zložka - frekventanti 14
Základná obsluha počítača 8
Mgr. Martin Polák Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 15
Ing. Ľudmila Šepeľová Aktivizujúce metódy vo výučbe odborných predmetov 10 103
Ovládanie programu OMEGA - podvojné účtovníctvo 20
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre zvyšovanie mediálnej gramotnosti a formovanie hodnotového systému) 24
Základný zjazdový výcvik pre PZ - inštruktorov lyžovania 10
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ - všeobenovzd. zložka - frekventanti 14
Ing. Adriana Štibľaríková Internet a bezpečnosť 7 75
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 7
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre zvyšovanie mediálnej gramotnosti a formovanie hodnotového systému) 24
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ - všeobenovzd. zložka - frekventanti 14
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Mgr. Ľubica Taňkošová Odstaňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 8 8


© aScAgenda 2023.0.1384 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.11.2022
  • Kontakty

   • Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné
   • riaditel@oa-he.vucpo.sk
   • ekonom@oa-he.vucpo.sk
   • 057/775 24 32
   • Komenského 1, 066 01 Humenné Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje