Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Alena Židová Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 76
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ - všeobenovzd. zložka - frekventanti 14
Ing. Ľudmila Pankovčinová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ - všeobenovzd. zložka - frekventanti 14 79
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Maturitná skúška z OP na SOŠ 15
PhDr. Eva Ringerová Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 30
Osvedčenie o priznaní kreditov za tvorivé aktivity 1
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ - všeobenovzd. zložka - frekventanti 14
Mgr. Daniela Babejová Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 35
Ing. Ľuboslava Bálintová Základný zjazdový výcvik pre PZ - inštruktorov lyžovania 10 25
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Ing. Ľubica Demková Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 15
Ing. Iveta Dudinská Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 15
PaedDr. Andrea Firdová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 34
Čitateľská gramotnosť v edukácii 9
PaedDr. Viera Hajžušová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ - všeobenovzd. zložka - frekventanti 14 29
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
PhDr. Zita Ihnátová Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10 97
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Program kontinuálneho vzdelávania pre výchovných poradcov SOŠ 35
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Metodika výučby ANJ na SŠ podľa nových pedagogických dokumentov 25
Mgr. Anna Jirásková Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 42
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ - všeobenovzd. zložka - frekventanti 14
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - ANJ 13
Ing. Ľubica Jurčišinová Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 38
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Maturitná skúška z OP na SOŠ 15
Ing. Mária Kačurová Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22 22
Ing. Marianna Karasová Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 81
Internet a bezpečnosť 7
Maturitná skúška z OP na SOŠ 15
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ - všeobenovzd. zložka - frekventanti 14
Mgr. Michal Kurty Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 15
PhDr. Mária Lenartová Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9 35
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Ing. Silvia Lišaníková Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 12 27
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Ing. Ľubomíra Lukšová Textový editor WORD pre začiatočníkov 7 65
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ - všeobenovzd. zložka - frekventanti 14
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Internet a bezpečnosť 7
Maturitná skúška z OP na SOŠ 15
Tabuľkový procesor EXCEL pre pokročilých 7
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Ing. Igor Marcák Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 15
Ing. Ľudmila Milovčiková Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 49
Ovládanie programu OMEGA - podvojné účtovníctvo 20
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ - všeobenovzd. zložka - frekventanti 14
Mgr. Ján Olekšák Textový editor WORD pre pokročilých 7 65
Tabuľkový procesor EXCEL pre pokročilých 7
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ - všeobenovzd. zložka - frekventanti 14
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Martin Polák Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 15
Ing. Ľudmila Šepeľová Ovládanie programu OMEGA - podvojné účtovníctvo 20 79
Základný zjazdový výcvik pre PZ - inštruktorov lyžovania 10
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ - všeobenovzd. zložka - frekventanti 14
Aktivizujúce metódy vo výučbe odborných predmetov 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Ing. Adriana Štibľaríková Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 51
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Internet a bezpečnosť 7
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ - všeobenovzd. zložka - frekventanti 14
Mgr. Ľubica Taňkošová Odstaňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 8 8


© aScAgenda 2019.0.1144 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné
    Komenského 1, 066 01 Humenné
  • 057/775 24 32

Fotogaléria