Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Alena Židová ŽO Riaditeľka
riaditel@oa-he.vucpo.sk
 
 
Ing. Ľudmila Pankovčinová PN Zástupkyňa
Triedna učiteľka: II. B
pankovcinova2@centrum.sk
 
 
PhDr. Eva Ringerová RR Zástupkyňa
Triedna učiteľka: III. B
eva.ringerova@centrum.sk
 
 
Mgr. Daniela Babejová BB Učiteľka
babejova1@centrum.sk
 
 
Ing. Ľuboslava Bálintová BL Triedna učiteľka: IV. A
luba.balintova@gmail.com
 
 
Ing. Ľubica Demková DE Učiteľka
Zástupca v triede: I. A
Vedie krúžok: Finančný krúžok
demkovalubica@centrum.sk
 
 
Ing. Iveta Dudinská DI Učiteľka
Zástupca v triede: III. B
dudinska@centrum.sk
 
 
PaedDr. Andrea Firdová FA Učiteľka
Vedie krúžok: Propagačný krúžok
andrea.firda@gmail.com
 
 
PaedDr. Viera Hajžušová Učiteľka
Zástupca v triede: II. A
Vedie krúžok: Matematika
v.hajzusova@centrum.cz
 
 
PaedDr. Ondrej Chalachan, PhD. CH Učiteľ
ondro.ch@gmail.com
 
 
PhDr. Zita Ihnátová IT Triedna učiteľka: IV. B
zitaihnat@gmail.com
 
 
Mgr. Anna Jirásková JA Učiteľka
Zástupca v triede: I. B
annajir2009@gmail.com
 
 
Ing. Ľubica Jurčišinová JU Učiteľka
jurcisinoval.@centrum.sk
 
 
Ing. Mária Kačurová KM Triedna učiteľka: II. A
mariakacur@centrum.sk
 
 
Ing. Marianna Karasová KR Triedna učiteľka: I. A
Vedie krúžok: Písanie na PC
pkarasova@gmail.com
 
 
Mgr. Stanislava Kočanová KS Učiteľka
 
 
Mgr. Michal Kurty KY Triedny učiteľ: I. B
Vedie krúžok: Basketbalový krúžok
Vedie krúžok: Hudobný a rozhlasový krúžok
kurty.michal@gmail.com
 
 
PhDr. Mária Lenartová LT Učiteľka
Zástupca v triede: IV. C
lenartovama@szm.sk
 
 
Ing. Silvia Lišaníková LS Učiteľka
Zástupca v triede: II. B
Vedie krúžok: Tvoríme s radosťou
Vedie krúžok: Žiacka školská rada
silviamaros@post.sk
 
 
Ing. Ľubomíra Lukšová LA Učiteľka
Zástupca v triede: III. A
luksova@pobox.sk
 
 
Ing. Igor Marcák MK Triedny učiteľ: III. A
marcak@atlas.sk
 
 
Ing. Ľudmila Milovčiková MI Učiteľka
Zástupca v triede: IV. B
Vedie krúžok: Skrášľovanie okolia školy
ludka15@szm.sk
 
 
Mgr. Ján Olekšák OL Učiteľ
oleksak@centrum.sk
 
 
Mgr. Martin Polák PM Učiteľ
Zástupca v triede: I. C
Vedie krúžok: Futbalový krúžok
martin.polak82@gmail.com
 
 
Ing. Ľudmila Šepeľová ŠE Učiteľka
Vedie krúžok: OMEGA jednoducho a rýchlo
ludmila.sepelova@gmail.com
 
 
Mgr. Diana Šmajdová ŠM Učiteľka
Zástupca v triede: IV. A
 
 
Ing. Adriana Štibľaríková ŠT Triedna učiteľka: I. C
Vedie krúžok: UTX
stiblarikova@centrum.sk
 
 
Mgr. Ľubica Taňkošová TA Triedna učiteľka: IV. C
tankosova.lubica@centrum.sk

© aScAgenda 2019.0.1144 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné
    Komenského 1, 066 01 Humenné
  • 057/775 24 32

Fotogaléria