Navigácia

 • Výzva na jazykové štipendiá pre mladých ľudí

  Výzva na jazykové štipendiá pre mladých ľudí

  Karpatská nadácia vyhlásila výzvu na jazykové štipendiá pre mladých ľudí na východnom Slovensku 

  až do výšky 550,- €  

  https://karpatskanadacia.us4.list-manage.com/track/click?u=299d4b430912a54e2a6ad1d92&id=bce65e57b4&e=53cb6284fc

   

 • VZDELÁVANIE NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH S DÔRAZOM NA ŠTÚDIUM NA UNIVERZITE TECHNICKÉHO TYPU

   VZDELÁVANIE NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH S DÔRAZOM NA ŠTÚDIUM NA UNIVERZITE TECHNICKÉHO TYPU
 • DOD a vianočná burza OA Humenné

  DOD a vianočná burza OA Humenné

  Vo štvrtok 12. 12. 2019 deviataci  rôznych  základných škôl navštívili Obchodnú akadémiu počas dňa otvorených dverí.

  Žiaci  mali možnosť zúčastniť sa  otvorených hodín z odborných ako aj všeobecno-vzdelávacích predmetov. Na ich otázky ochotne odpovedali študenti, ale aj vyučujúci. Za ich aktivitu boli odmeňovaní sladkosťami, ale  aj malými darčekmi. Súčastou akcie bol aj futbalový turnaj medzi žiakmi OA a žiakmi ZŠ. 

  Zo školy odchádzali  deviataci obohatení nielen o nové poznatky týkajúce sa štúdia, ale zároveň získali predstavu aj o vnútorných priestoroch školy, na ktorej budú niektorí z nich pôsobiť po ukončení ZŠ.

  V popoludňajších hodinách sa učitelia, žiaci rodičia ako aj  sympatizanti obchodnej akadémie stretli na slávnostnom zasadnutí Rady školy, rodičov a rodičovského združenia spojeného s kultúrnym programom a vianočnou burzou. Výťažok z nej poputuje sociálne slabším žiakom OA na ich ďalší študentský rozvoj.

   

 • Záložka do sknihy spája slovenské školy

  Záložka do sknihy spája slovenské školy
 • Erasmus+ -VARŠAVA 2019

  Erasmus+ -VARŠAVA 2019

  Erasmus_Varsava_2019.docx​​​​​​​

 • Skvelý študijno-poznávací pobyt v Španielsku, Málaga

  Skvelý študijno-poznávací pobyt v Španielsku, Málaga

  Spanielsko_Malaga_OAHE.docx​​​​​​​

 • Výsledky prijímacích skúšok 2019/2020

  Výsledky prijímacích skúšok 2019/2020
 • KRITÉRIÁ NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY DO 1. ROČNÍKA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

  KRITÉRIÁ NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY DO 1. ROČNÍKA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020
 • Hľadá sa dopravný expert

  Hľadá sa dopravný expert
 • Ekonomická olympiáda

  Ekonomická olympiáda

  Ekonomicka_olympiada.docx​​​​​​​

 • Katedra rusistiky FF UCM v Trnave - info pre štvrtákov

  Katedra rusistiky FF UCM v Trnave - info pre štvrtákov

  Katedra_rusistiky_FFUCM.doc​​​​​​​

 • FUTBALISTI OBCHODNEJ NA KRAJ

  FUTBALISTI OBCHODNEJ NA KRAJ
 • Celoslovenská súťaž SIP - Senica 2019

  Celoslovenská súťaž SIP - Senica 2019

  SIP_SENICA_2019.docx​​​​​​​

 • Mládežnícka konferencia - "Idem do toho"

  Mládežnícka konferencia - "Idem do toho"

  idem_do_toho.pdf​​​​​​​

 • Súťaž pre študentov maturitných ročníkov

  Súťaž pre študentov maturitných ročníkov
 • Obchodná akadémia “ vládne“ v basketbale stredných škôl

  Obchodná akadémia “ vládne“ v basketbale stredných škôl

  OK_basketbal_2019.doc​​​​​​​

 • Študentský ples Obchodnej akadémie v Humennom

  Študentský ples Obchodnej akadémie v Humennom
 • Krajské kolo Súťaže v spracovaní informácii na počítačoch (SIP)

  Krajské kolo Súťaže v spracovaní informácii na počítačoch (SIP)
 • Olympiáda v nemeckom jazyku

  Olympiáda v nemeckom jazyku

  Každoročne sa naši študenti zúčastňujú na olympiáde v nemeckom jazyku. Tohtoročné okresné kolo sa konalo 17. januára na Súkromnom gymnáziu v Sabinove.

  Našu školu úspešne reprezentovali Viktória Jašková  a Simon Bačovčin. V kategórii 2A sa S. Bačovčin z 1. A triedy umiestnil na 2. mieste, v kategórii 2B obsadila V. Jašková 1. miesto.

  Obidvaja postupujú na krajské kolo do Popradu.

  Obom žiakom srdečne blahoželáme.

 • Vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši

  Vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné
  Komenského 1, 066 01 Humenné
 • 057/775 24 32

Fotogaléria