Navigácia

Zoznam tried

Názov
I. A Triedny učiteľ Ing. Marianna Karasová
Učebňa 101
I. B Triedny učiteľ Mgr. Michal Kurty
Učebňa 102
I. C Triedny učiteľ Ing. Adriana Štibľaríková
Učebňa 103
II. A Triedny učiteľ Ing. Mária Kačurová
Učebňa 205
II. B Triedny učiteľ Ing. Ľudmila Pankovčinová
Učebňa 208
III. A Triedny učiteľ Ing. Igor Marcák
Učebňa 301
III. B Triedny učiteľ PhDr. Eva Ringerová
Učebňa 302
IV. A Triedny učiteľ Ing. Ľuboslava Bálintová
Učebňa 201
IV. B Triedny učiteľ PhDr. Zita Ihnátová
Učebňa 202
IV. C Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Taňkošová
Učebňa 203

© aScAgenda 2019.0.1144 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné
    Komenského 1, 066 01 Humenné
  • 057/775 24 32

Fotogaléria