Navigácia

Zoznam tried

Názov
II. A Triedny učiteľ Ing. Igor Marcák
Učebňa 301
II. B Triedny učiteľ PhDr. Eva Ringerová
Učebňa 302
III. A Triedny učiteľ Ing. Ľuboslava Bálintová
Učebňa 201
III. B Triedny učiteľ PhDr. Zita Ihnátová
Učebňa 202
III. C Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Taňkošová
Učebňa 203
IV. A Triedny učiteľ Mgr. Michal Kurty
Učebňa 101
IV. B Triedny učiteľ Mgr. Daniela Babejová
Učebňa 102
IV. C Triedny učiteľ Ing. Ľubica Jurčišinová
Učebňa 103
IV. D Triedny učiteľ Ing. Ľudmila Milovčiková
Učebňa 211
I. A Triedny učiteľ Ing. Mária Kačurová
Učebňa 205
I. B Triedny učiteľ Ing. Ľudmila Pankovčinová
Učebňa 208

© aScAgenda 2018.0.1116 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.07.2018

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné
    Komenského 1, 066 01 Humenné
  • 057/775 24 32

Fotogaléria