Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Triedny učiteľ PaedDr. Andrea Firdová
Učebňa 301
I.B Triedny učiteľ Ing. Silvia Lišaníková
Učebňa 302
II.A Triedny učiteľ PhDr. Mária Lenartová
Učebňa 201
II.B Triedny učiteľ Ing. Ľuboslava Bálintová
Učebňa 202
III.A Triedny učiteľ Ing. Marianna Karasová
Učebňa 101
III.B Triedny učiteľ Ing. Ľudmila Milovčiková
Učebňa 102
III.C Triedny učiteľ Ing. Adriana Štibľaríková
Učebňa 103
IV.A Triedny učiteľ Ing. Mária Kačurová
Učebňa 205
IV.B Triedny učiteľ Ing. Ľudmila Pankovčinová
Učebňa 208

© aScAgenda 2020.0.1223 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 05.08.2020

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné
    Komenského 1, 066 01 Humenné
  • 057/775 24 32

Fotogaléria