Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  101 101 I. A
  102 102 I. B
  103 103 I. C
  104 104
  105 105
  107 107
  201 201 IV. A
  202 202 IV. B
  203 203 IV. C
  205 205 II. A
  206 206
  207 207
  208 208 II. B
  209 209
  210 210
  211 211
  213 213
  214 214
  216 216
  301 301 III. A
  302 302 III. B
  303 303
  304 304
  305 305
  306 306
  307 307
  310 310
  311 311
  313 313
  314 314
  320 320
  321 321
  322 322
  323 323
  325 325
  hudobná miestnosť
  spoločenská miestnosť
  Telocvičňa 011

© aScAgenda 2019.0.1144 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné
    Komenského 1, 066 01 Humenné
  • 057/775 24 32

Fotogaléria