Navigácia

Súťaže, projekty 2007-2009 MIMOŠKOLSKÁ ČINNOSŤ 2002-2010 Súťaže a olympiády 2012/2013

Reprezentácia školy

Súťaže, projekty 2007-2009

Prezentácia našej školy

 

Medzinárodná volejbalová súťaž o Pohár OA Humenné (2007)

 

Video umiestnené na 10. mieste v celoslovenskej súťaži ZODPOVEDNE.SK 2008 (autory: Daniel Kontuľ, Jaroslav Hobľák)

 

2. miesto v celoslovenskej súťaži ZODPOVEDNE.SK 2009 (autory: Daniel Kontuľ, Jaroslav Hobľák)

 

Modelový parlament v podaní študentov OA Humenné

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné
    Komenského 1, 066 01 Humenné
  • 057/775 24 32

Fotogaléria