Navigácia

Rada školy

Rada školy

Členovia rady školy pri Obchodnej akadémii v Humennom

 

Predsedníčka rady školy:

                                   Ing. Mária Kačurová

                                               Kontakt: +421904118196, mariakacur@centrum.sk

Zástupcovia rodičov:

                                   Ing. Michal Druga

                                   Mgr. Stanislava Hricová

                                   Mgr. Silvia Žigová

Zástupcovia zriaďovateľa:

                                   PhDr. Michal Babin

                                   Mgr. Pavol Ďugoš

                                   Ing. Jana Kulanová

                                   Ing. Ondrej Mudry

Zástupcovia pedagogických zamestnancov:

                                   Ing. Mária Kačurová

                                   Mgr. Ľubica Taňkošová

Zástupca nepedagogických zamestnancov:

                                   Emília Drobňáková

Zástupca žiakov:

                                   Diana Kapraľová

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné
    Komenského 1, 066 01 Humenné
  • 057/775 24 32

Fotogaléria