Navigácia

Kontakt

Kontakty pre komunikáciu so školou

  Kontakty pre komunikáciu so školou

 

Titul, meno, priezvisko

Pracovná pozícia

Telefón

Fax

e-mail

Iné

Ing.

Alena Židová

Riaditeľka

+5777 524 32

 

riaditel@oa-he.vucpo.sk

oahe.edupage.sk

PhDr.

Eva Ringerová

Zástupkyňa riaditeľky pre pedagogickú činnosť

+5777 524 32

 

eva.ringerova@centrum.sk

Ing.

Ľudmila Pankovčinová

Zástupkyňa riaditeľky pre technicko-administratívne a ekonomicko-správne veci

+5777 524 32

 

ekonom@oa-he.vucpo.sk

pankovcinova2@centrum.sk

PhDr.

Zita Ihnátová

Výchovná poradkyňa

+5777 524 32

 

zitaihnat@gmail.com

Emília Drobňáková

Účtovníčka

+5777 524 32

 

 sekretariat@oa-he.vucpo.sk

 

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné
    Komenského 1, 066 01 Humenné
  • 057/775 24 32

Fotogaléria