• DOD a vianočná burza OA Humenné
     • DOD a vianočná burza OA Humenné

     • Vo štvrtok 12. 12. 2019 deviataci  rôznych  základných škôl navštívili Obchodnú akadémiu počas dňa otvorených dverí.

      Žiaci  mali možnosť zúčastniť sa  otvorených hodín z odborných ako aj všeobecno-vzdelávacích predmetov. Na ich otázky ochotne odpovedali študenti, ale aj vyučujúci. Za ich aktivitu boli odmeňovaní sladkosťami, ale  aj malými darčekmi. Súčastou akcie bol aj futbalový turnaj medzi žiakmi OA a žiakmi ZŠ. 

      Zo školy odchádzali  deviataci obohatení nielen o nové poznatky týkajúce sa štúdia, ale zároveň získali predstavu aj o vnútorných priestoroch školy, na ktorej budú niektorí z nich pôsobiť po ukončení ZŠ.

      V popoludňajších hodinách sa učitelia, žiaci rodičia ako aj  sympatizanti obchodnej akadémie stretli na slávnostnom zasadnutí Rady školy, rodičov a rodičovského združenia spojeného s kultúrnym programom a vianočnou burzou. Výťažok z nej poputuje sociálne slabším žiakom OA na ich ďalší študentský rozvoj.

       

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné
    • riaditel@oa-he.vucpo.sk
    • ekonom@oa-he.vucpo.sk
    • 057/775 24 32
    • Komenského 1, 066 01 Humenné Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje