• OZNAM

     • Úradné hodiny počas letných prázdnin sú v čase

      od 10.00 do 12.00 h.

      V nevyhnutnom prípade volajte na t. č. 0948 393 401.

     • Prázdninová stáž v IPC Prešov - info

     • Vážený pán riaditeľ/riaditeľka, 

      v mene Inovačného partnerského centra v Prešove (záujmové združenie právnických osôb - Prešovský samosprávny kraj, Prešovská univerzita, Agentúra regionálneho rozvoja)  si Vám dovoľujeme v prílohe zaslať podklady k prázdninovému stážovému programu študentov stredných škôl v našej organizácii. 

      Zároveň by sme Vás chceli poprosiť, aby ste tento email podľa Vášho uváženia preposlali aj učiteľom, vychovávateľom, či priamo študentom a povzbudili ich do tejto stáže. A taktiež Vás chceme poprosiť, aby ste si vytlačili aj náš plagát k letnej stáži a zavesili ho u Vás na viditeľné miesto, či miesta na škole. 

      Stáž je vhodná aj pre študentov stredných škôl, ktorí sú zo škôl mimo Prešova, resp. nebývajú v Prešove. Všetkým študentom vieme poskytnúťznačnú flexibilitu, prípadne možnosť čiastočnej, či plnej stáže aj online. 

      V prípade záujmu študent vyplní prihlášku a zašle nám ju spolu soštrukturovaným životopisom na adresu: info@ipcpo.sk. Presnú formu štrukturovaného životopisu nechávame na študentov a ich schopnosti, či kreativitu. Prihláška študenta posielaná cez email môže ostať nepodpísaná, podpíše sa dodatočne v prípade, že ho vyberieme.  Uchádzačov budeme následne kontaktovať a spravíme s nimi krátky online  pohovor.

      Úspešní uchádzači následne podpíšu Dohodu o neplatenej stáži a GDPR vyhlásenie. Po úspešnom absolvovaní stáže bude stážistovi vystavený certifikát o stáži.V prípade Vašich otázok ma neváhajte kontaktovať telefonicky alebo emailom.

      S pozdravom

      Ing. Katarína BušinskáInovačné partnerské centrum, z.z.p.o.Hlavná 139080 01 Prešov

      Tel: +421 919 131 337Email: info@ipcpo.skipcpo.sk

     • Naj online učiteľ PSK

     • Svoje nominácie na NAJ ONLINE UČITEĽA Obchodnej akadémie v Humennom vhoďte do schránky, ktorá sa nachádza na stolíku oproti zborovni.

      LIST PREDSEDU PSK

      Ctená pani riaditeľka, ctený pán riaditeľ,

      pandémia koronavírusu vstúpila do našich životov celkom nečakane a už viac ako rok sme jej súčasťou. Zo dňa na deň sme na Slovensku prešli na online vyučovanie bez nejakých jasných pravidiel. Učitelia sa však vynašli a tejto dobe sa prispôsobili.

      Mnohí žiaci sa chcú poďakovať svojim kreatívnym učiteľom, ktorí dokázali zmeniť vyučovanie cez internet na nezabudnuteľný zážitok. Preto sme sa rozhodli hľadať najpokrokovejších online učiteľov, ktorí sa najlepšie vysporiadali s touto situáciou a svojich žiakov dokázali aj naďalej zaujímavo a efektívne naučiť nové veci.Pandémia koronavírusu spôsobila, že sme minulý a tento rok školský, žiaľ, nezrealizovali naše tradičné oceňovania Sophista pro regione  a Lux mentium. Rozhodli sme sa však spustiť špeciálne ocenenie venované práve školskému roku 2020/2021, s názvom NAJ ONLINE UČITEĽ PSK. V rámci toho je naším zámerom oceniť prácu učiteľov, ktorí vniesli do online vyučovania špeciálny, originálny, povzbudzujúci prístup k učeniu či inovácie a dokázali zmeniť vzdelávanie cez internet na úžasné dobrodružstvo.

      Ocenenie NAJ ONLINE UČITEĽ PSK začína. A my očakávame nominácie Vašich študentov, ktorí sa s nami aj takýmto spôsobom podelia o svoje skúsenosti so špecifickým "covidovým" školským rokom 2020/2021 fungujúcim dlhý čas práve v online priestore. Bol náročný pre nás všetkých, no zároveň nás mnohému naučil.

      Tešíme sa na nominácie od Vašich študentov, ktoré sa k nám prostredníctvom Vás, webových sídiel a sociálnych sietí škôl, počas leta dostanú. A ďakujeme Vám za súčinnosť pri hľadaní NAJ ONLINE UČITEĽOV PSK.

      Všetky náležitosti k aktivite Vám budú zaslané z Odboru školstva PSK.Vážení riaditelia škôl v Prešovskom kraji, ja pevne verím, že v tom budúcom školskom roku nám priaznivá epidemiologická situácia dovolí znovu pokračovať v našom dlhoročnom koncepte oceňovania naj učiteľov a žiakov v Prešovskom kraji - Sophista pro regione a Lux mentium.

      Ostávam s úctou a pozdravom

      PaedDr. Milan Majerský, PhD.

      Predseda PSK

     • Vakcinačné centrum

     • V priestoroch Obchodnej akadémie v Humennom na ulici Komenského 1 je zriadené Vakcinačné centrum Humenné.

      Informácie, ktoré sa týkajú termínov očkovania, druhov vakcíny alebo iné Vám poskytnú na telefónnom čísle: 0902 988 406.

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné
    • riaditel@oa-he.vucpo.sk
    • ekonom@oa-he.vucpo.sk
    • 057/775 24 32
    • Komenského 1, 066 01 Humenné Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje