• Ponuka kurzov matematiky a kurzov podnikovej ekonomiky organizovaných PHF EU v Košiciach pre študentov stredných škôl, ktoré začnú 6. 11.2021

     • Kurzy sú realizované za pomoci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Operačného programu Ľudské zdroje a ich cieľom je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. 

      Poslaním kurzov je prehĺbenie vedomostí z oboch problematík a zopakovanie podstatných vedomostí pre prípravu na prijímacie konanie a štúdium na vysokej škole.  

      Kurzy pozostávajú z 15 stretnutí v rozsahu 4 vyučovacích hodín, pričom po absolvovaní kurzu získa frekventant certifikát. Je vhodné poznamenať, že kurzy sú bezplatné a frekventanti môžu svojou účasťou získať cenné informácie, prostredníctvom ktorých si uľahčia prípravu na maturitnú skúšku a dostanú sa na vysnívanú vysokú školu.  

      Kurz matematiky a kurz podnikovej ekonomiky v už uskutočnenom prvom ročníku absolvovalo viac ako 100 študentov stredných škôl z východného Slovenska.  

      Zároveň, by som Vás poprosil, aby ste s touto informáciou oboznámili aj študentov Vašej strednej školy. Pevne veríme, že Vaši študenti sa taktiež zapoja. 

      V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať a poskytneme Vám detailnejšie informácie.  

       

      S pozdravom 


      Ing. Jozef Lukáč, PhD.  

      Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach

     • Literárne predpoludnie s Alenou Sabuchovou

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Literárne predpoludnie s Alenou Sabuchovou.

      Literárne predpoludnie

      V spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a Vihorlatskou knižnicou v Humennom sa študenti našej školy stretli  11. októbra 2021 na príjemnej a motivujúcej besede so spisovateľkou, scenáristkou a dramaturgičkou Alenou Sabuchovou (1989). Podujatie sa uskutočnilo v rámci týždňa stretnutí s významnými osobnosťami literárneho života v našom meste pod názvom „Čítam, počúvaj“.

      Alena Sabuchová predstavila svoj úspešný román „Šeptuchy“, ktorý bol v roku 2019 označený ako najlepšia próza roka  Cenou Anasoft litera. Zaujímavé  posedenie  s umeleckou literatúrou  viedla  Zuzana Švecová z Vihorlatskej knižnice,  organizátorka celého podujatia.  Podujatie bolo obohatené čítaním úryvkov z autorkinej knihy, ale aj voľnou diskusiou o umení a literatúre, do ktorej sa zapájali študenti IV. B a IV. C triedy.

      Tešíme sa na ďalšie podobné podujatia, ktoré  obohacujú myseľ aj dušu mladých ľudí a informujú o novinkách súčasnej slovenskej prózy.

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné
    • riaditel@oa-he.vucpo.sk
    • ekonom@oa-he.vucpo.sk
    • 057/775 24 32
    • Komenského 1, 066 01 Humenné Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje