• RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

     • Milí rodičia, zákonní zástupcovia,

      srdečne Vás pozývame na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 1. decembra 2022, t. j. štvrtok o 15.30 hod. v kmeňových triedach na Obchodnej akadémii v Humennom.

     • KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK?

     • Aj tento rok potešme seniorov škatuľkou plnou lásky.

      Zapojte sa individuálne alebo v rámci triedy a škatule odovzdajte p. Ing. Lišaníkovej do 1. decembra 2022 (štvrtok). Bolo by pekné, aby sa zapojila každá trieda.

     • Opäť úspechy pre OA

     • Florbal dievčatá - 2. miesto

      Dievčatá našej školy získali krásne 2. miesto v okresnom kole vo florbale, ktoré sa konalo v športovej hale.  Gratulujeme dievčatám a ich trénerovi Mgr. Martinovi Polákovi.

      Tešíme sa z Vašich úspechov!

     • Záložka do knihy spája slovenské školy

     • Záložky vynikali nápaditosťou a kreativitou

      Záložka do knihy spája slovenské školy

      Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do celoslovenského projektu pre stredné školy „Záložka do knihy spája slovenské školy. Tento rok to bol už 11. ročník, ktorý sa niesol v duchu témy „Najlepší fantasy príbeh podľa mňa vyzerá takto...“


      Do projektu sa zapojilo 78 študentov zo všetkých ročníkov, najviac zo IV. A a IV. B triedy. Téma umožnila všetkým účastníkom projektu využiť svoje nápady, kreativitu a fantáziu. Naše výtvory sme poslali do partnerskej školy, do Obchodnej akadémie v Čadci. Od nich sme dostali záložky vytvorené ich študentmi a boli sme milo prekvapení ich nápaditosťou a tvorivosťou.

      Súčasne sme dostali aj prospekty a propagačné materiály o Čadci a Orave, ako aj niekoľko čísel ich školského časopisu. Samozrejme aj my sme sa snažili spropagovať našu školu, mesto a región
      a priblížiť študentom v Čadci, aký krásny je kraj, v ktorom žijeme.

      Naše záložky aj záložky z partnerskej školy sme vystavili na nástenkách v triedach, resp. si žiaci záložky zobrali ako suvenír.
      Už sa tešíme na ďalší ročník tohto úspešného projektu.

     • SUPER FLORBAL POHÁR ŽIAKOV SŠ

     • OA Humenné - 1. miesto

      Chlapci našej školy nás reprezentovali na okresnom kole vo florbale, ktoré sa uskutočnilo 26. októbra 2022 v Mestskej športovej hale v Humennom. O pohár žiakov strednej školy bojovalo 7 tímov. Naši chlapci nesklamali, tvrdo bojovali a obsadili 1. miesto, na čo sme veľmi pyšní. Ako ocenenie získali krásny pohár a diplom.

      Ďakujeme chlapcom, ktorí nás reprezentovali: Balberčák Jozef, Danko Šimon, Dobda Pavol, Dubás Matej, Ďurina Adam, Gabria Roman, Jancusko Maximilián, Lojan Šimon, Lukacko Pavol, Mihalič Viliam, Petko Šimon, Škumanič Adrián.

      Blahoželáme a prajeme ešte mnoho takýchto úspechov.

     • NAŠE DIEVČATÁ OBSADILI 1. MIESTO V BASKETBALE

     • Blahoželáme našim dievčatám a sme na ne pyšní.

      Naše dievčatá nás reprezentovali na obvodnom kole basketbalového turnaja, ktoré sa uskutočnilo 20. októbra 2022 na pôde Gymnázia arm. gen. L. Svobodu. Nesklamali nás, tvrdo bojovali a obhájili 1. miesto. Doniesli si a aj nám vzácnu trofej a diplom.

      Ďakujeme dievčatám, ktoré nás reprezentovali: Miroslava Bánová, Radoslava Beslerová, Soňa Gazdová, Simona Halasová, Anežka Harakaľová, Zuzana Kaňuková, Zdenka Petrocová, Karin Tilešová a Liana Vašková.

      Dievčatám gratulujeme a držíme prsty v ďalších bojoch pod košmi.

       

     • NÁVŠTEVA V KNIŽNICI

     • Naši prváci boli na zaujímavej exkurzii vo Vihorlatskej knižnici v Humennom.

      V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra naša trieda I. B navštívila vo štvrtok 13.10.2022 Vihorlatskú knižnicu v Humennom. V pondelok sa exkurzie zúčastnili aj žiaci I. A.

      Milá pani knihovníčka nám vysvetlila, čo je to ISBN (Medzinárodné normalizované číslovanie kníh), aké informácie sa pomocou tohto čísla môžeme dozvedieť a ako funguje uloženie kníh v tejto knižnici. Veľmi nás zaujal fakt, že v tejto knižnici sú uložené aj všetky noviny a časopisy z minulých období, v ktorých je čo i len zmienka o našej knižnici či našom regióne. Pani knihovníčka nás oboznámila so systémom, podľa ktorého sú jednotlivé výtlačky uložené v regáloch. Knihy sa dajú hľadať podľa žánrov, autorov, ale hlavne podľa medzinárodného desatinného triedenia. Na počítači nám ukázala, že na internetovej stránke knižnice môžeme dokonca zistiť, či kniha, ktorú potrebujeme je k dispozícii, resp. ako si ju môžeme rezervovať.

      Bolo to zaujímavé a poučné. Ďakujeme za ochotu a čas, ktorý nám pani knihovníčka z Vihorlatskej knižnice v Humennom venovala.

      Bibiána Mrizová I. B a Jozef Balberčák I.B

     • AJ TOHTO ROKU HĽADÁME EXPERTOV!

     • Všetci, ktorí máte záujem zistiť, ako je to s vašimi vedomosťami a znalosťami z anglického jazyka a ľubovoľne zvolenej témy, sa môžete aj tohto roku zúčastniť celoslovenskej súťaže EXPERT GENIALITY SHOW, ktorá sa uskutoční 30. 11. 2022.

      Súťažiť sa bude papierovo v škole alebo v prípade potreby online. Študenti 2. až 4. ročníka už z minulých rokov vedia o akú súťaž ide. Prvákom poskytnú informácie vyučujúce anglického jazyka, resp. p. profesorka Mgr. Taňkošová.

      V prípade záujmu sa prosím prihláste u vyučujúcich alebo priamo u p. profesorky Mgr. Taňkošovej do 20. 10. 2022 (t. j. štvrtok).

      Tešíme sa na vás.

     • PRAX ŽIAKOV 4. ročníka

     • Žiaci 4. ročníka absolvovali dvojtýždňovú prax v mesiaci september na rôznych pracoviskách.

      Hlavným cieľom praxe je pripraviť žiaka tak, aby po ukončení štúdia obchodnej akadémie vedel svoje vedomosti a poznatky prakticky využiť.

      Prax je určená na spájanie čiastkových teoretických vedomostí, na poznanie širších súvislostí medzi odbornými predmetmi, ale aj na nácvik svojich poznatkov pri plnení úloh. Žiaci získavajú poznatky z vedenia jednoduchého a podvojného účtovníctva, oboznamujú sa s oddeleniami na úseku personálnom, na úseku daní, marketingu a pod.

      Prax vedie žiakov k zodpovednosti, k samostatnej práci, rozvíjaniu organizačných schopností, žiaci sa učia rozhodovať, jednať s ľuďmi. Žiaci majú možnosť overiť si svoje získané vedomosti a zručnosti priamo v v praxi, na pracoviskách.

      Ďakujeme všetkým firmám, verejným inštitúciám a organizáciám, v ktorých naši žiaci získali cenné skúsenosti:

      * ADE CENTRUM spol. s r.o., účtovnícka firma v Humennom

      * Marián Bessler, vedenie účtovníctva, Humenné

      * Mestské kultúrne stredisko Humenné

      * Mestský úrad Humenné

      * NEMEC elektromontáže, s. r. o., Humenné

      * Obecný úrad Pakostov

      * Okresný súd Humenné

      * Sociálna poisťovňa Humenné

      * Sociálna poisťovňa Snina

      * Správa rekreačných a šport. zariadení Humenné

      * STARSTAFF, s. r. o., Humenné

      * Svet zdravia, a. s., Humenné

      * Technické služby Humenné

      * 1. Ekonomická, s.r.o.

     • Európsky deň jazykov

     • Aj na našej škole sme si pripomenuli výnimočný deň. Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV oslavuje každoročne 26. septembra od roku 2001. Ovládanie jazykov je nevyhnutnosťou a právom KAŽDÉHO – toto je jedným z najdôležitejších posolstiev Európskeho dňa jazykov. Európa sa môže pochváliť bohatstvom jazykov – používa sa tu viac než 200 pôvodných európskych jazykov a mnohými ďalšími hovoria ľudia pochádzajúci z ďalších kontinentov. 

      Našim študentom sme priblížili inakosti z rôznych jazykov, ale neobišli sme ani slovenčinu. Študenti si vyskúšali prečítať najdlhšie slová v rôznych jazykoch, zistili, že palindromy (slová, ktoré sa čítajú od začiatku a od konca rovnako) existujú aj v iných jazykoch ako len v slovenčine. Tento deň sme spestrili prezentáciami, hrami, aktivitami, pozreli sme si rozprávku v rôznych jazykoch. Záver patril kvízu, kde študenti ukázali svoje vedomosti a poznatky z Európy, v ktorom hlavnou témou boli jazyky.

     • MAJSTROVSTVÁ SVETA MLÁDEŽE V CEZPOĽNOM BEHU

     • Veľký úspech Petra Marečka na celosvetových majstrovstvách v cezpoľnom behu

      Som veľmi rád, že vám môžem opísať moju cestu k Majstrovstvám sveta školskej mládeže v cezpoľnom behu, ktoré sa konalo od 22. – 27. apríla 2022 na Štrbskom Plese. Začalo to celkom nevinne. Obsadil som druhé miesto na okresnom kole v cezpoľnom behu za jednotlivca. Na kraj sme postúpili ako školské družstvo z OA Humenné, kde sme zvíťazili a brali zlato a takto sme sa dostali na majstrovstvá Slovenska. Na majstrovstvách Slovenska som obsadil len deviate miesto, bol som veľmi sklamaný z môjho výkonu. Ako družstvo OA Humenné sme obsadili na Slovensku 4. miesto. Družstvo OA Humenné tvorili Peter Mareček, Šimon Lojan a Maximilián Jancusko. Slovenskú republiku mohli reprezentovať prví šiesti podľa výberu atletického zväzu. Osud mi prial a bol som veľmi prekvapený, keď mi ponúkli štartovať na majstrovstvá sveta v cezpoľnom behu. Nemohol som odmietnuť takúto jedinečnú príležitosť.

      Po príchode sa konalo slávnostné otvorenie pretekov, kde som sa stretol s mnohými súpermi z rôznych krajín.

      Prvý tréning určite nebol jednoduchý. Snažil som sa šetriť na deň súťaže. V deň D som cítil obrovskú zodpovednosť a stres, ale taktiež som bol potešený, že môžem reprezentovať Slovensko - moju domovinu a moju školu OA Humenné. Trať bola postavená okolo jazera Štrbské pleso. Podarilo sa mi dosiahnuť 33. miesto ako jednotlivec a za Slovensko sa nám podarilo dosiahnuť 5. miesto. So svojím výkonom som nebol až tak spokojný, ale konkurencia bola nesmierne obrovská.

      Spoznal som mnoho priateľov z rôznych krajín ako napríklad Uganda, Mexiko, Anglicko, Holandsko, Turecko, Maroko, Španielsko a mnoho ďalších. Precvičil som si moju angličtinu, prežil som mnoho nezabudnuteľných momentov. Som nesmierne rád, že som sa mohol tohto zúčastniť a vôbec neľutujem, že som to podstúpil. Ďakujem za to Slovenskej asociácii športu na Slovensku a mojej škole. Táto skúsenosť mi je prínosom do života a určite na to nikdy nezabudnem. 

      Dôvod prečo sa obyčajný futbalista z Humenného dostal na majstrovstvá sveta v cezpoľnom behu je prostý. Robím to, čo ma baví a robím to veľmi rád. Nezabúdajme, že v živote dosiahneme najviac úspechov, ak robíme, to čo nás baví a nie to, čo robíme z donútenia.

      Peter Mareček, II. A

       

     • DOD FPEDAS Žilinskej univerzity

     • Prezentácie o štúdiu na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilina začnú od 13:00 a od 14:00 bude prezentácia študijných programov: cestná doprava, zasielateľstvo a logistika, expertízna činnosť v cestnej doprave.

      Stačí kliknúť na nasledujúci odkaz:https://www.youtube.com/katedraKCMD

      Možnosť položit otázku k štúdiu bude možné cez chat.

     • Ponuka kurzov matematiky a kurzov podnikovej ekonomiky organizovaných PHF EU v Košiciach pre študentov stredných škôl, ktoré začnú 6. 11.2021

     • Kurzy sú realizované za pomoci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Operačného programu Ľudské zdroje a ich cieľom je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. 

      Poslaním kurzov je prehĺbenie vedomostí z oboch problematík a zopakovanie podstatných vedomostí pre prípravu na prijímacie konanie a štúdium na vysokej škole.  

      Kurzy pozostávajú z 15 stretnutí v rozsahu 4 vyučovacích hodín, pričom po absolvovaní kurzu získa frekventant certifikát. Je vhodné poznamenať, že kurzy sú bezplatné a frekventanti môžu svojou účasťou získať cenné informácie, prostredníctvom ktorých si uľahčia prípravu na maturitnú skúšku a dostanú sa na vysnívanú vysokú školu.  

      Kurz matematiky a kurz podnikovej ekonomiky v už uskutočnenom prvom ročníku absolvovalo viac ako 100 študentov stredných škôl z východného Slovenska.  

      Zároveň, by som Vás poprosil, aby ste s touto informáciou oboznámili aj študentov Vašej strednej školy. Pevne veríme, že Vaši študenti sa taktiež zapoja. 

      V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať a poskytneme Vám detailnejšie informácie.  

       

      S pozdravom 


      Ing. Jozef Lukáč, PhD.  

      Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach

     • Literárne predpoludnie s Alenou Sabuchovou

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Literárne predpoludnie s Alenou Sabuchovou.

      Literárne predpoludnie

      V spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a Vihorlatskou knižnicou v Humennom sa študenti našej školy stretli  11. októbra 2021 na príjemnej a motivujúcej besede so spisovateľkou, scenáristkou a dramaturgičkou Alenou Sabuchovou (1989). Podujatie sa uskutočnilo v rámci týždňa stretnutí s významnými osobnosťami literárneho života v našom meste pod názvom „Čítam, počúvaj“.

      Alena Sabuchová predstavila svoj úspešný román „Šeptuchy“, ktorý bol v roku 2019 označený ako najlepšia próza roka  Cenou Anasoft litera. Zaujímavé  posedenie  s umeleckou literatúrou  viedla  Zuzana Švecová z Vihorlatskej knižnice,  organizátorka celého podujatia.  Podujatie bolo obohatené čítaním úryvkov z autorkinej knihy, ale aj voľnou diskusiou o umení a literatúre, do ktorej sa zapájali študenti IV. B a IV. C triedy.

      Tešíme sa na ďalšie podobné podujatia, ktoré  obohacujú myseľ aj dušu mladých ľudí a informujú o novinkách súčasnej slovenskej prózy.

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

     • Oznamujeme študentom, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční dňa 2. septembra 2021 o 8.00 h v učebniach jednotlivých tried.

      Študenti 2. - 4. ročníka vyplnia vyhlásenie o bezpríznakovosti cez edupage školy.

      Študenti 1. ročníka donesú so sebou vyplnené a zákonným zástupcom podpísané tlačivo "Vyhlásenie o bezpríznakovosti", ktoré sa nachádza v prílohe.

      Milí študenti, tešíme sa na Vás.

     • OZNAM

     • Úradné hodiny počas letných prázdnin sú v čase

      od 10.00 do 12.00 h.

      V nevyhnutnom prípade volajte na t. č. 0948 393 401.

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné
   • riaditel@oa-he.vucpo.sk
   • ekonom@oa-he.vucpo.sk
   • 057/775 24 32
   • Komenského 1, 066 01 Humenné Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje